A continuació adjuntem en arxiu PDF el projecte d’estatuts de l’associació, amb l’objectiu de que els associats puguin accedir al text i fer-ne les esmenes que considerin.Per la realització d’esmenes, s’obre un termini de 15 dies a comptar des del dia 03.05.2017 fins al dia 18.05.2017. Qualsevol consulta s’haurà de fer per escrit dirigit a l’adreça electrònica de l’associació, indicant-ne el nom i una adreça electrònica de contacte de l’interessat. Els escrits dirigits a l’associació es respondran personalment a l’adreça electrònica indicada i la resposta no es donarà mai més tard del dia 27.05.2017. El text definitiu dels estatuts es publicarà el dia 28.05.2017 al bloc de l’associació.

Les esmenes es poden presentar al correu de l’associació camporrellsrenaix@gmail.com