Aquest any canviem trumfes per flors!!!

Hem pensat canviar les trumfes de les truites de l’any passat per flors als balcons i finestres, per motius
decoratius als portals, per deixar volar la imaginació i crear racons i espais que ens facin sentir que
estem de festa i engalanin Camporrells.
Es valoraran les decoracions que destaquin per la seva originalitat, pels materials utilitzats, per la seva
composició i pel seu impacte visual.

Es premiaran dues categories:

1) Decoració més original i/o amb un alt nivell d’elaboració
2) Decoració més vistosa

Els participants hauran d’enviar una foto de les seves creacions al correu electrònic de l’associació
(info@camporrellsrenaix.com). El correu haurà de contenir el nom i cognoms del participant, el telèfon
de contacte i l’adreça de l’espai o casa decorats.
Es podrà presentar més d’un espai decorat per casa, sempre que conformin unitats independents.
El termini de presentació finalitza el dia 27/7/2020 a les 24:00 hores
Els membres de la junta de l’associació Camporrells Renaix faran una preselecció de les decoracions
presentades, de les quals escollirà un mínim de tres, a les que podrà votar tothom que ho vulgui
mitjançant la pàgina de Facebook de Camporrells Renaix . Només es podrà
emetre un vot per persona, que indicarà les dues opcions escollides:

1) Decoració més original i / o elaborada : (…)
2) Decoració més vistosa: (…)

És podrà votar fins les 20:00 hores del dia 29/7/2020.
El premi consistirà en un pernil i tres ampolles de vi per a cada una de les dues categories .
En el cas que l’opció més votada a les dues categories coincideixi, es tractaran com a premis
diferenciats tot i que el destinatari pot ser el mateix participant.
Les obres guanyadores es comunicaran el mateix dia 29/7/2020 a partir de les 22:00 hores a la web de
l’associació www.camporellsrenaix.com i a les xarxes socials.
Animeu-vos i participeu!!! Vestim Camporrells de festa!!!

Salut per a tots!!!

* Atesa la complexitat de l’actual situació de pandèmia i les dificultats que molts podem trobar
per participar -hi, aquest concurs quedarà suspès si no s’hi presenten un mínim de cinc
decoracions.

Camporrells Renaix

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¡Este año cambiamos patatas por flores!

Hemos pensado cambiar las patatas de las tortillas de la pasada fiesta por flores en los balcones y
ventanas, por motivos decorativos, por dejar volar la imaginación y crear rincones y espacios que nos
hagan sentir que estamos de fiesta y que adornen Camporrells.
Se valoraran las decoraciones que destaquen por su originalidad, por los materiales utilizados, por su
composición y por su impacto visual.

Se premiaran dos categorías:

1) Decoración más original i/o con un alto nivel de elaboración
2) Decoración más vistosa

Los participantes deberán enviar una foto de sus creaciones al correo electrónico de la asociación (info@camporrellsrenaix.com). El correo deberá indicar el nombre y apellidos del participante, el
teléfono de contacto y la dirección del espacio o la casa decorados.
Se podrá presentar más de un espacio decorado por casa, siempre que conforme una unidad
independiente.
El plazo de presentación finaliza el día 27/7/2020 a las 24:00 horas.
Los miembros de la junta de la asociación Camporrells Renaix preseleccionaran un mínimo de tres de
las decoraciones presentadas, a las que se podrá votar a través de la página de Facebook de Camporrells Renaix. Sólo se podrá emitir un voto por persona, en el que se
indicarán las dos opciones escogidas:

1. Decoración más original i/o elaborada: (…)
2. Decoración más vistosa: (…)

Se podrá votar hasta las 20:00 horas del día 29/7/2020.
El premio consistirá en un jamón y tres botellas de vino para cada una de las dos categorías.
En el caso que la opción más votada a las dos categorías coincidiera, se tratarán como premios
diferenciados aunque el destinatario pueda ser el mismo participante.
Las obras ganadoras se comunicaran el mismo día 29/7/2020 a partir de las 22:00 horas en la web de la
asociación www.camporellsrenaix.com y en las redes sociales.

Animaos y participad!!!!! Vistamos Camporrells de fiesta!!!!

Salud para todos!!!

*A causa de la complejidad de la actual situación de pandemia y las dificultades que muchos
podemos encontrar para participar, este concurso quedará suspendido si no se presentan un
mínimo de cinco decoraciones.

Camporrells Renaix