Amb motiu de la propera plantada del xop i com que aquest any no la podrem celebrar com tots voldríem , l’associació Camporrells Renaix us proposa que doneu curs a la vostra creativitat i participeu en el concurs de dibuix/pintura que us proposem tot seguit:

El tema de l’obra ha de ser: La plantada del xop en qualsevol dels seus moments; tala del xop, transport, plantada, etc.

Els dibuixos/pintures hauran de ser originals i no haver-se presentat abans a cap altre concurs.

Les obres s’hauran de presentar en suport digital al correu electrònic de l’associació  (info@camporrellsrenaix.com). El correu haurà de contenir, a més de l’arxiu del dibuix/pintura, nom i cognoms de l’autor, telèfon de contacte i categoria a la que es presenta. El termini de presentació finalitza el 28 d’abril de 2020.

Es premiaran tres categories segons les edats i el premis consistiran en un lot de material de pintura/dibuix artístic valorat amb diferent quantia segons la categoria:

  • 4-10 anys    lot valorat en  50 €
  • 11-17 anys       lot valorat en  75 €
  • 18 + anys    lot valorat en 150 €

El format original de les obres presentades quedarà en possessió de l’associació Camporrells Renaix, que es reserva el dret a exposar-les durant la propera festa major de Camporrells, sempre que sigui possible.

L’obra guanyadora en cada categoria s’escollirà per votació entre els membres de la junta de l’associació Camporrells Renaix.

En el cas que el premi d’alguna categoria quedi desert, la junta de l’associació Camporrells Renaix destinarà el seu import en metàl·lic a alguna entitat benèfica, encara per determinar.

Les obres guanyadores es comunicaran el dia 30 d’abril a la web de l’associació www.camporellrenaix.com  i a les xarxes socials.

Animeu-vos i participeu!!! serà una altra manera d’estar tots junts la nit del xop!!!

Salut per a tots!!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con motivo de planta del chopo del próximo 30 de abril, y como este año no la podremos celebrar como a todos nos gustaría, la asociación Camporrells Renaix os propone que deis rienda suelta a vuestra creatividad y participéis en el concurso de dibujo/pintura que os proponemos a continuación:

El tema de la obra ha de ser: La plantada del chopo en cualquiera de sus momentos; tala del chopo, transporte, plantada, etc.

Los dibujos/pinturas deberán ser originales y no haberse presentado antes en ningún otro concurso.

Las obras se deberán presentar en soporte digital al correo electrónico de la asociación  (info@camporrellsrenaix.com). El correo deberá contener, además del archivo del dibujo/pintura, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto y categoría a la que se presenta. El plazo de presentación finaliza el 28 de abril de 2020.

Se premiarán tres categorías según las edades y los premios consistirán en un lote de material de pintura/dibujo artístico valorado con diferente cuantía según la categoría:

  • 4-10 años    lote valorado en   50 €
  • 11-17 años   lote valorado en    75 €
  • 18 + años     lote valorado en  150 €

El formato original de las obras presentadas quedará  en posesión de la asociación Camporrells Renaix, que se reserva el derecho a exponerlas durante la próxima fiesta mayor de Camporrells, siempre que sea posible.

La obra ganadora en cada categoría se escogerá por votación entre los miembros de la junta de la asociación Camporrells Renaix.

En el caso de que el premio de alguna categoría quede desierto, la junta de la asociación Camporrells Renaix destinará su importe en metálico a una entidad benéfica, aún por determinar.

Las obras ganadoras se comunicarán el día 30 de abril en la web de la asociación www.camporrellsrenaix.com  y en las redes sociales.

Animaros a participar!!!. Será otra manera de estar todos juntos la noche del chopo!!!

Salud para todos!!!